EYEDIUS GİZLİLİK POLİTİKASI

EYEDIUS, kullanıcılarının gizliliğini, kişisel verilerinin korunmasını azami seviyede özenle ve titizlikle takip eder ve kullanıcılarına bu konuda eksiksiz bir güvenlik ve kullanıcı deneyim sunar. EYEDIUS, kişisel verilerinizi, sadece vatandaşı olduğunuz ülkenin meri kurallarına göre değil aynı zamanda EYEDIUS ürünlerini kullanırken erişim alt yapısını kullandığınız veya bulunduğunuz lokasyonlara geçerli ilkeleri de gözeterek saygı ve hassasiyetle takip ve tatbik eder.

Türkiye yasaları tahtında kurulmuş bir şirket olan EYEDIUS Teknoloji A.Ş. (“EYEDIUS”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili düzenlemelere sıkı sıkıya bağlı kalarak kişisel verilerin korunması, veri toplama, işleme, aktarma ve kişisel verilerle ilgili tüm işlemler için en güvenli ortam ve süreçlerin sağlanmasının öneminin farkındadır. Bu sebepledir ki, tarafınıza sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilişkili olarak, söz konusu olması halinde tüm meri yasal düzenlemelere uyularak, kişisel verilerinizi nasıl işleyeceğimiz ve kişisel verilerinizden nasıl faydalanacağımız kadar, kişisel verilerinizi ne zaman ve nasıl toplayacağımıza (6698 sayılı Kanun ve diğer ilgili yönetmelikler uyarınca tanımlandığı gibi) ilişkin kuralların on-line olarak ve açık erişime olanak sağlayacak bir şekilde size sağlanmasının öneminin farkındayız. Son Kullanıcı Sözleşmesi’nin (“Kullanıcı Sözleşmesi”) ayrılmaz bir parçası olan işbu Gizlilik Politikası’nda, anılan sebeplerle, tarafınızca sağlanan verilerin gizliliğini nasıl güvence altına alacağımızı ve nasıl koruyacağımızı açıklamaktayız. 

EYEDIUS uygulamasını veya ilgili web sitelerini,  veya diğer herhangi bir EYEDIUS platformunu (birlikte “platformlar”) kullanmanız halinde, işbu Gizlilik Politikası’nı kabul ettiğiniz ve tarafımıza işbu Gizlilik Politikası uyarınca temin edilen kişisel verilerinizin işlenmesi amacıyla 6698 sayılı Kanun kapsamında bize açıkça rıza göstermiş olduğunuz kabul edilmektedir. İşbu Politika’da kullanılan “işlemek” ifadesi, kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

EYEDIUS Gizlilik Politikası, üzerlerinde herhangi bir kontrolümüz olmaması sebebiyle, EYEDIUS platformlarında bulunan web bağlantıları aracılığıyla eriştiğiniz diğer web-sitelerinde, uygulamalarda, diğer platformda ve programlarda geçerli değildir. Ayrıca, bu Gizlilik Politikası hükümleri platformlardan platforma değişiklik gösterebilir. Gizlilik Politikası hükümlerinde herhangi bir değişikliğin söz konusu olması halinde, bu değişiklikler, doğrudan size bildirim yoluyla duyurulmayacaktır; ilgili değişiklikler tarafımızca platformlar vasıtasıyla ilan edilir ve tarafınızca söz konusu platformların ziyaret edilmesi suretiyle öğrenilir. Bu sebeple, herhangi bir değişiklikten haberdar olmak için lütfen bu belgeyi ilgili platform üzerinden düzenli olarak kontrol ediniz. İşbu Gizlilik Politikası’nın en son sürümüne platformlar üzerinden her zaman ulaşabilirsiniz.

 

EYEDIUS platformlarını ziyaret etmek, kullanmak veya söz konusu platformlardan içerik indirmek ve / veya çevrimiçi hizmetlerimizi kullanmak, EYEDIUS Gizlilik Politikası’nı kabul ettiğinizi gösterir. Bu Gizlilik Politikası’nı kabul etmiyorsanız, lütfen platformları ziyaret etmeyin ya da çevrimiçi hizmetlerimizi kullanmayınız.